بررسی تمییز عامل زیان در فرض تعدد اسباب

بررسی-تمییز-عامل-زیان-در-فرض-تعدد-اسبابچکیده:
امروزه، در نتیجه افزایش بسترهای بروز زیان و تراکم دعاوی مسئولیت‏ مدنی، دغدغه اصلی حقوق‏دانان و قانون‏گذاران کشورها تسهیل دعاوی فوق‏ بوده تا آنجا که مبنای مسئولیت را به سمت عینی شدن پیش می‏برند به نحوی‏ که تا حد ممکن زیانها به راحتی و دور از تکلیف جبران گردد. ولی آنچه در این‏ میان چالش حقوقی را به وجود می‏آورد، تحمیل ضرورت فوق بر واقعیت‏ موجود از حقوق موضوعه است. به نظر نگارنده متون فقهی و قانونی را چنان‏ که هست باید تفسیر کرد و نباید واقعیت تقصیر و استقلال آن از رابطهء سببیت‏ را به بهانه همگامی با وضع موجود انکار کرد.
واژگان کلیدی: مسئولیت، تقصیر، رابطهء سببیت، ضمان قهری، خسارت

فهرست مطالب:
مقدمه
چکیده
واژگان کلیدی
گفتار یکم: مفهوم و لزوم اثبات رابطه سببیت در مسئولیت مدنی‏
مبحث یکم: مفهوم رابطه سببیت
مبحث دوم: لزوم اثبات رابطهء سببیت
گفتار دوم: خلط تقصیر و رابطه سببیت‏
مبحث اول: زمینه ‏ها و علل خلط تقصیر و رابطهء سببیت
مبحث دوم: دلائل تفکیک تقصیر از رابطه سببیت‏ بند اول
بند دوم: اثبات استقلال تقصیر از رابطه سببیت
نتیجه ‏گیری

دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code