بررسی حفاظت قانونی از قنوات و منابع آبهای زیرزمینی

بررسی-حفاظت-قانونی-از-قنوات-و-منابع-آبهای-زیرزمینیچکیده:
بی تردید قنات یکی از شاهکارها و ابتکارات ایرانیان است که تقریباً از سه هزار سال قبل به ما به ارث رسیده است . هم اکنون در کشور ایران حدود 20 هزار رشته قنات دایر و تقریباً 15 هزار قنات بایر وجود دارد که طول تونل بعضی از آنها به طور متوسط به 75کیلومتر میرسد و مجموع آبی که از آنها استخراج می شود برابر با 500 متر مکعب در ثانیه یا پانزده میلیارد متر مکعب می باشد طول قناتهای ایران از طول خط کمربندی دور زمین بزرگتر است و عمق برخی از چاههای قنوات شرق ایران خصوصاً در منطقه خراسان از چهارصد متر متجاوز می باشد بطوریکه هانری گـبو H .Goblot مهندس فرانسـوی می گوید: «برج ایفل را می توان در آن پنهان کرد.»
شاردن که در قرن 17 میلادی از ایران بازدید نموده درباره قنات های ایران می گوید: «در فن اکتشاف و هدایت آب هیچ ملتی به پای ایرانیان نمیرسد و در جهان ملتی پیدا نمی شود که به مانند ایرانیان در حفر و احداث چشمه های زیر زمینی و ایجاد مسیرهای مناسب تحت الارضی مهارت داشته باشد.»
کلید واژه: قنات، آب های زیرزمینی، حریم، منابع

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
کلیات
معنای اول حریم
معنای دوم حریم
فصل اول: ابداع وتاریخچه قنات
مبحث اول: بررسی ابعاد تاریخی، فرهنگی قنات در ایران
گفتار اول: قنات در دوران هخامنشیان
گفتار دوم: برگی از تاریخ
مبحث دوم: قنات چیست؟ (تعریف قنات)
گفتار اول: تقسيم بندي قنات
گفتار دوم: اسامی معادل قنات
گفتار سوم: انواع قنات  از جهت مالكي
گفتار چهارم: کاربرد هاي گوناگون قنات و کاريز در ايران و جهان
فصل دوم: حريم در قانون مدني
مبحث اول: مبنای حریم در قوانین
گفتار اول : احکام و مسائل حریم
گفتار دوم: مبنای حریم از دیدگاه اهل سنت
گفتار سوم: مصادیق حریم با سابقه فقهی
گفتار چهارم: تعریف حریم از دیدگاه فقهای شیعه
گفتار پنجم: تعريف‌ حريم‌ از ديدگاههاي‌ مختلف‌ حقوقي‌
گفتار ششم: ميزان حريم در قانون مدني
گفتار هفتم: آئين نامه هاي اجرايي و تصويب نامه هاي قوانين مرتبط با منابع آبي
گفتار هشتم: رويكرد نظام خصوصي مالكيت وبهره برداري از آبها درچارچوب قانون مدني
مبحث دوم: مسايل مربوط به مالكيت منابع آبي
گفتار اول: مسايل مربوط به بهره برداري از منابع آبي در قانون مدني
گفتار دوم: مسايل مربوط به حريم منابع آبي در قانون مدني
گفتار سوم: رويكرد نظام نظارت عمومي بر مالكيت وبهره برداري از آبها درچارچوب قوانين اختصاصي
گفتار چهارم: قواعد مشتركات‌ عمومي‌ در قانون‌ مدني‌
گفتار پنجم: رويكرد نظام دخالت،حاكميت، مالكيت وبهره برداري از آبها درچارچوب قانون اساسي
گفتار ششم: رويكرد نظام تفكيك مباحث مالكيت وبهره برداري از آبها درچارچوب قوانين توسعه
گفتار هفتم: قوانين كيفري اختصاصي حفاظت از منابع آبي
مبحث سوم: بررسی حریم در حقوق مدنی
نتیجه گیری
اصطلاحات
منابع و مأخذ

دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code