بیمه

گزارش کارآموزی بیمه تامین اجتماعی

گزارش کارآموزی بیمه تامین اجتماعی بخشی از متن:به منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه هاي تامين اجتماعي جهت تمركز وجوه درآمدهاي حاصله از وصول حق بيمه ،سرمايه گذاري و بهره برداري از آن به منظور اجراي تعهدات قانون تامين مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
بیمه

پاورپوینت (اسلاید) انواع ریسک در جامعه

پاورپوینت (اسلاید) انواع ریسک در جامعه توضیحات:پاورپوینت انواع ریسک در جامعه، در حجم 27 اسلاید، همراه با توضیحات کامل. بخشی ز متن:احتمال وقوع خسارت یعنی احتمال وقوع یک حادثه ی نامطلوب در آینده. احتمال نیز مانند ریسک دارای دو جنبه می باشد:احتمال عینی : بیانگر تکرار نسبی یک رویداد در مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
بیمه

پاورپوینت (اسلاید) اصول قانونی در ریسک و بیمه

پاورپوینت (اسلاید) اصول قانونی در ریسک و بیمه توضیحات: پاورپوینت اصول قانونی در ریسک و بیمه، در حجم 38 اسلاید همراه با توضیحات کامل. بخشی از متن: یکی از اصول قانونی بسیار مهم در بیمه, جبران غرامت است. این اصل بیان می کند بیمه گر توافق می نماید که بیش مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
بیمه

پاورپوینت (اسلاید) مقدمه ای بر مدیریت ریسک

پاورپوینت (اسلاید) مقدمه ای بر مدیریت ریسک توضیحات: پاورپوینت ارائه کلاسی با موضوع ” مقدمه ای بر مدیریت ریسک” در حجم 42 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل.  بخشی از متن: مدیریت ریسک؛ فرآیندی است که موارد در معرض خسارت یک سازمان را شناسایی و بهترین شیوه رفتار با آنها را مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
بیمه

پاورپوینت (اسلاید) مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک

پاورپوینت (اسلاید) مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک توضیحات: پاورپوینت مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک، در حجم 40 اسلاید، با توضیحات کامل. این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان ” مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک ” می باشد که در حجم 40 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده که  مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
بیمه

پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت ریسک و برنامه های ایمنی

پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت ریسک و برنامه های ایمنی توضیحات: پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت ریسک و برنامه های ایمنی، در حجم 39 اسلاید، با توضیحات کامل. این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان ” تاریخچه پیدایش مدیریت ریسک و برنامه های ایمنی” می باشد که در حجم 39 اسلاید همراه با مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
بیمه

پاورپوینت (اسلاید) ریسک های اشخاص

پاورپوینت (اسلاید) ریسک های اشخاص توضیحات: پاورپوینت ارائه کلاسی با موضوع ریسک های اشخاص، در حجم 43 اسلاید همراه با توضیحات کامل. بخشی از متن: زندگی بشر همزاد با بیم و نگرانی است و این نگرانی در دوران مختلف حیات بشری به شکلهای گوناگون پدیدار گشته است. جوامع انسانی به مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
بیمه

پاورپوینت (اسلاید) اصول مدیریت ریسک و بیمه

پاورپوینت (اسلاید) اصول مدیریت ریسک و بیمه توضیحات: پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان “ اصول مدیریت ریسک و بیمه“، در حجم 25 اسلاید . بخشی از متن: توافق بیمه ای قلب اساس و عصاره ی یک قرارداد بیمه ای است که تعهدات اصلی بیمه گر را خلاصه می کند. به مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
بیمه

پاورپوینت (اسلاید) ریسک های مسئولیت

پاورپوینت (اسلاید) ریسک های مسئولیت توضیحات: پاورپوینت ارائه کلاسی با  موضوع ریسک های مسئولیت، در حجم 34 اسلاید، همراه با توضیحات کامل. بخشی از متن: قواعد حقوقی؛ چیزی به جز تنظیم روابط انسانها  در اجتماع ندارند و مسئولیت قانونی بدون وجود خسارت و زیان افراد و جامعه تحقق پیدا نمیکند. مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
بیمه

پاورپوینت ریسک های اموال و دارایی

پاورپوینت ریسک های اموال و دارایی توضیحات: پاورپوینت ارائه کلاسی با موضوع ریسک های اموال و دارایی، در حجم 35 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل. بخشی از متن: – تعریف اموال: اموال به معنی چیزی است که تملک گردیده، مانند: زمین ، ساختمان یا بخشی از آن  به مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل