گزارش کارآموزی بیمه تامین اجتماعی

گزارش کارآموزی بیمه تامین اجتماعی بخشی از متن:به منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه هاي تامين اجتماعي جهت تمركز وجوه درآمدهاي حاصله از وصول حق بيمه ،سرمايه گذاري و بهره برداري از آن به منظور اجراي تعهدات قانون تامين اجتماعي ،سازمان تامين اجتماعي تشكيل […]

پاورپوینت (اسلاید) انواع ریسک در جامعه

پاورپوینت (اسلاید) انواع ریسک در جامعه توضیحات:پاورپوینت انواع ریسک در جامعه، در حجم 27 اسلاید، همراه با توضیحات کامل. بخشی ز متن:احتمال وقوع خسارت یعنی احتمال وقوع یک حادثه ی نامطلوب در آینده. احتمال نیز مانند ریسک دارای دو جنبه می باشد:احتمال عینی : بیانگر تکرار نسبی یک رویداد در بلند مدت با فرض نامحدود […]

پاورپوینت (اسلاید) ریسک های اشخاص

پاورپوینت (اسلاید) ریسک های اشخاص توضیحات: پاورپوینت ارائه کلاسی با موضوع ریسک های اشخاص، در حجم 43 اسلاید همراه با توضیحات کامل. بخشی از متن: زندگی بشر همزاد با بیم و نگرانی است و این نگرانی در دوران مختلف حیات بشری به شکلهای گوناگون پدیدار گشته است. جوامع انسانی به کمک قوه عقل و اندیشه، […]

پاورپوینت (اسلاید) اصول مدیریت ریسک و بیمه

پاورپوینت (اسلاید) اصول مدیریت ریسک و بیمه توضیحات: پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان “ اصول مدیریت ریسک و بیمه“، در حجم 25 اسلاید . بخشی از متن: توافق بیمه ای قلب اساس و عصاره ی یک قرارداد بیمه ای است که تعهدات اصلی بیمه گر را خلاصه می کند. به طور کلی دو شکل اساسی […]

پاورپوینت (اسلاید) اصول قانونی در ریسک و بیمه

پاورپوینت (اسلاید) اصول قانونی در ریسک و بیمه توضیحات: پاورپوینت اصول قانونی در ریسک و بیمه، در حجم 38 اسلاید همراه با توضیحات کامل. بخشی از متن: یکی از اصول قانونی بسیار مهم در بیمه, جبران غرامت است. این اصل بیان می کند بیمه گر توافق می نماید که بیش از میزان واقعی, خسارت پرداخت […]

پاورپوینت (اسلاید) مقدمه ای بر مدیریت ریسک

پاورپوینت (اسلاید) مقدمه ای بر مدیریت ریسک توضیحات: پاورپوینت ارائه کلاسی با موضوع ” مقدمه ای بر مدیریت ریسک” در حجم 42 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل.  بخشی از متن: مدیریت ریسک؛ فرآیندی است که موارد در معرض خسارت یک سازمان را شناسایی و بهترین شیوه رفتار با آنها را انتخاب میکند و به اجرا […]

پاورپوینت (اسلاید) مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک

پاورپوینت (اسلاید) مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک توضیحات: پاورپوینت مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک، در حجم 40 اسلاید، با توضیحات کامل. این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان ” مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک ” می باشد که در حجم 40 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده که  بخشی از متن: شغل یک […]

پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت ریسک و برنامه های ایمنی

پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت ریسک و برنامه های ایمنی توضیحات: پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت ریسک و برنامه های ایمنی، در حجم 39 اسلاید، با توضیحات کامل. این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان ” تاریخچه پیدایش مدیریت ریسک و برنامه های ایمنی” می باشد که در حجم 39 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه […]

پاورپوینت (اسلاید) ریسک های مسئولیت

پاورپوینت (اسلاید) ریسک های مسئولیت توضیحات: پاورپوینت ارائه کلاسی با  موضوع ریسک های مسئولیت، در حجم 34 اسلاید، همراه با توضیحات کامل. بخشی از متن: قواعد حقوقی؛ چیزی به جز تنظیم روابط انسانها  در اجتماع ندارند و مسئولیت قانونی بدون وجود خسارت و زیان افراد و جامعه تحقق پیدا نمیکند. مسئولیت حقوقی زمانی تحقق پیدا […]

پاورپوینت ریسک های اموال و دارایی

پاورپوینت ریسک های اموال و دارایی توضیحات: پاورپوینت ارائه کلاسی با موضوع ریسک های اموال و دارایی، در حجم 35 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل. بخشی از متن: – تعریف اموال: اموال به معنی چیزی است که تملک گردیده، مانند: زمین ، ساختمان یا بخشی از آن  به معنی یک ویژگی و کیفیت […]