تولیدی

طرح توجیهی تولید کیک و شیرینی

طرح توجیهی تولید کیک و شیرینی بخشی از متن: با احداث این کارگاه تولیدی کیک و شیرینی در پیشرفت منطقه موثر می باشد و حداقل اشتغال زایی برای 15 نفر صورت می گیرد که این نکته بسیارمهم است و می توانیم سالیانه میزان تولید را افزایش دهیم. فهرست مطالب: بخش بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
تولیدی

طرح توجیهی کارگاه خیاطی سال97

طرح توجیهی کارگاه خیاطی سال97 طرح توجیهی اشتغال فراگیر خیاطی و دوخت کت و شلوار و پیراهن با اشتغال 3 نفر در سال 97 میزان کل سرمایه گذاری: 2,751 میلیون ریالسرمایه گذاری ثابت: 2,681 میلیون ریالسرمایه در گردش: 70 میلیون ریالسهم متقاضی: 1,178 میلیون ریالمیزان تسهیلات ثابت مورد نیاز: 1,503 بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
تولیدی

طرح توجیهی تولید کیک و شیرینی

طرح توجیهی تولید کیک و شیرینی بخشی از متن: با احداث این کارگاه تولیدی کیک و شیرینی در پیشرفت منطقه موثر می باشد و حداقل اشتغال زایی برای 15 نفر صورت می گیرد که این نکته بسیارمهم است و می توانیم سالیانه میزان تولید را افزایش دهیم. فهرست مطالب: بخش بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
تولیدی

طرح توجیهی تولید کیک و شیرینی

طرح توجیهی تولید کیک و شیرینی بخشی از متن: با احداث این کارگاه تولیدی کیک و شیرینی در پیشرفت منطقه موثر می باشد و حداقل اشتغال زایی برای 15 نفر صورت می گیرد که این نکته بسیارمهم است و می توانیم سالیانه میزان تولید را افزایش دهیم. فهرست مطالب: بخش بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل