جغرافیا

پاورپوینت فلسفه تغییرات محیط (برمبنای معرفت شناسی معنوی)

پاورپوینت فلسفه تغییرات محیط (برمبنای معرفت شناسی معنوی) بخشی از متن:شناخت و مدیریت رفتار محیط در ذهن انجام میشود.  کنترل همه اعمال جسم، عقل و روح در ذهن صورت میگیرد. پرداختن به ذهن نیاز به هوش دارد. هوش مهارت استفاده از ذهن است. هوش انواع مختلفی دارد مثل : عاطفی، مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
جغرافیا

پاورپوینت درآمدی بر دیدگاه های فلسفی جغرافیا

پاورپوینت درآمدی بر دیدگاه های فلسفی جغرافیا بخشی از متن:جغرافیای طبیعی شامل ژئومور فولوژی و اقلیم شناسی می باشد. ژئومورفولوژی دانش بررسی اشکال طبیعی زمین و لند فرم ها و فرایند های حاکم بر آن است. اقلیم شناسی به شناخت آب و هوا های مختلف زمین و روابط متقابل آن مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
جغرافیا

پاورپوینت بررسی مخاطرات کارست

پاورپوینت بررسی مخاطرات کارست بخشی از متن:خطرات کارست و آنچه که مدنظر این نوشتار است در اصل جزیی از مخاطرات زمین geohazards  محسوب می شوند. مخاطرات زمین شناسی به فرایندهای زمین شناسی طبیعی یا شرایط زمین شناسی که توسط انسان تغییر می یابد اطلاق می گردد که امروزه یا در مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
جغرافیا

پاورپوینت بررسی فرایندهای دامنه ای در رسوبات لسی

پاورپوینت بررسی فرایندهای دامنه ای در رسوبات لسی بخشی از متن:گسیختگی دامنه توسط تعدادی فرایند آشکار می گردد که عبارتند از فروریزش، واژگونی، جریان و پراکندگی به انضمام لغزش می باشد. هنگامیکه فرایندهای فوق ذکر و دیگر فرایندها با هم تجمیع می شوند، شکست توده بر روی دامنه به عنوان مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
جغرافیا

پاورپوینت روش هاي مطالعه پهنه بندي سيل و تعيين حد بستر و حريم رودخانه ها و قوانين و آيين نامه هاي آن

پاورپوینت روش هاي مطالعه پهنه بندي سيل و تعيين حد بستر و حريم رودخانه ها و قوانين و آيين نامه هاي آن توضیحات:مطالعات پايه اي كه براي تعيين حد بستر و حريم رودخانه يا پهنه بندي مناطق سيل‌گير رودخانه انجام ميشود شامل موارد زير است:– فيزيوگرافي– هواشناسي– هيدرولوژي– كاربري بستر مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
جغرافیا

پاورپوینت زمین لغزش و ضرورت پایدار سازی و راهکارهای تثبیت آن

پاورپوینت زمین لغزش و ضرورت پایدار سازی و راهکارهای تثبیت آن بخشی از متن:كنترل زمين لغزشها و پايدارسازي آنها در برخي كشورها مبالغ هنگفتي را به خود اختصاص مي دهد. در كشور ايران به دليل تنوع زمين شناسي و اقليمي آن زمين لغزشهاي متعدد به وقوع مي پيوندد و بروز مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
جغرافیا

پاورپوینت سامانه های پیش بینی و هشدار سیل

پاورپوینت سامانه های پیش بینی و هشدار سیل بخشی از متن:تله متری فرآیند ارتباطات خودکار و پیشرفته ای است که توسط آن اندازه گیری ها در نقاط دور افتاده و یا غیر قابل دسترس انجام شده و اطلاعات و داده ها جهت پردازش و نظارت به مرکز  یا واحد کنترل مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
جغرافیا

پاورپوینت مدیریت گالی

پاورپوینت مدیریت گالی بخشی از متن:سازمان خواروبار كشاورزي (FAO) در سال 1965در تعريف فرسايش گالي به  اين نكته اشاره دارد كه فرسايش گالي نوعي فرسايش آبراهه اي است ، بطوريكه بدليل زياد بودن عرض و عمق آنها (به طور معمول بيش از 0/5 متر) امكان تردد ماشين آلات براي اجراي مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
جغرافیا

پاورپوینت مقدمه اي بر تغييرات محيطي

پاورپوینت مقدمه اي بر تغييرات محيطي بخشی از متن:کمتر نواحی است که از تغییرات اقلیم دوران چهارم به کنار مانده باشد. در عرض های بالا و به خصوص در عرض های میانی به دليل شدت تهاجم یخچال های کوهستانی، اقلیم یخچالی به وضوح از اقلیم کنونی متفاوت بوده است اما مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
جغرافیا

پاورپوینت مبانی تغییرات محیطی

پاورپوینت مبانی تغییرات محیطی بخشی از متن:برای شناخت و مطالعه تغییرات محیطی می بایست عوامل طبیعی مانند باد، یخچال ها، پهنه های آبی، پوشش گیاهی و جانوری در ارتباط متقابل با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرند، زیرا این عوامل مجموعا تشکیل اکوسیستم های دینامیکی را خواهند داد. علاوه بر این مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل