حقوق

جزوه آئین دادرسی مدنی 1

جزوه آئین دادرسی مدنی 1 توضیحات: جزوه تایپ شده آئین دادرسی مدنی 1 ، بر اساس کتاب دادرسی مدنی (جلد نخست) دکتر عبدالله شمس ، در قالب فایل Word و در حجم 18 صفحه. نام استاد : جناب آقای رحیم معروفینام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین) بخشی از بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
حقوق

جزوه حقوق مدنی 4

جزوه حقوق مدنی 4 توضیحات: جزوه تایپ شده حقوق مدنی 4 ، در قالب فایل Word و Pdf ، در حجم 44 صفحه. نام استاد : جناب آقای دکتر مجید حسین زادهنام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)تعداد صفحه : 44 صفحهفرمت : pdf , word بخشی از متن بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
حقوق

جزوه حقوق بین الملل خصوصی 2

جزوه حقوق بین الملل خصوصی 2 توضیحات: جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2 ، در قالب فایل Word و pdf، در حجم 56 صفحه. نام استاد : جناب آقای عباس احدزادهنام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)فرمت : pdf , word بخشی از جزوه:مرجع درس : کتاب بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
حقوق

جزوه حقوق مدنی 5

جزوه حقوق مدنی 5 توضیحات: جزوه تایپ شده حقوق مدنی 5 ، در قالب فایل Word. نام استاد : جناب آقای سید تقی سید رضینام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)تعداد صفحه : 57 صفحهفرمت : word بخشی از جزوه:سرفصل های درس حقوق خانواده مدنی 5مفهوم حقوقی خانواده، مفهوم بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل