حقوق

بررسی تلف مبیع از تسلیم در عقد بیع

بررسی تلف مبیع از تسلیم در عقد بیع چکیده:در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه عقد بیع، تملیکی است و مهم ترین اثر آن یعنی انتقال مالکیت، اصولا هم زمان و با انعقاد عقد، حاصل می شود. اگر چه ممکن است ضمان حاصل از آن، بر عهده ی فروشنده (در مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
حقوق

بررسی حفاظت قانونی از قنوات و منابع آبهای زیرزمینی

بررسی حفاظت قانونی از قنوات و منابع آبهای زیرزمینی چکیده:بی تردید قنات یکی از شاهکارها و ابتکارات ایرانیان است که تقریباً از سه هزار سال قبل به ما به ارث رسیده است . هم اکنون در کشور ایران حدود 20 هزار رشته قنات دایر و تقریباً 15 هزار قنات بایر مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
حقوق

بررسی چالش های پیشگیری وضعی جرم

بررسی چالش های پیشگیری وضعی جرم چکیده:یکی از شیوه‌های پیشگیری از بزهکاری، پیشگیری وضعی است که با ایجاد تغییر در محیط فیزیکی و شیوه های نظارت و کنترل، در صدد کاهش آمار جرم است. راهبردهای این شیوه، بخشی بر تغییرات محیطی، بخشی بر کنترل بزهکاران و بخشی دیگر نیز بر مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
حقوق

بررسی تاثیر قانون مواد مخدر بر کاهش جمعیت کیفری

بررسی تاثیر قانون مواد مخدر بر کاهش جمعیت کیفری چکیده:بررسی راهکارهای پیشگیری و کاهش قانونی جمعیت کیفری زندان می باشد، بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور و قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
حقوق

بررسی حفاظت قانونی از قنوات و منابع آبهای زیرزمینی

بررسی حفاظت قانونی از قنوات و منابع آبهای زیرزمینی چکیده:بی تردید قنات یکی از شاهکارها و ابتکارات ایرانیان است که تقریباً از سه هزار سال قبل به ما به ارث رسیده است . هم اکنون در کشور ایران حدود 20 هزار رشته قنات دایر و تقریباً 15 هزار قنات بایر مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
حقوق

بررسی تلف مبیع از تسلیم در عقد بیع

بررسی تلف مبیع از تسلیم در عقد بیع چکیده:در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه عقد بیع، تملیکی است و مهم ترین اثر آن یعنی انتقال مالکیت، اصولا هم زمان و با انعقاد عقد، حاصل می شود. اگر چه ممکن است ضمان حاصل از آن، بر عهده ی فروشنده (در مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
حقوق

جزوه درسی عربی ( ویژه دانشجویان حقوق دانشگاه پیام نور)

جزوه درسی عربی ( ویژه دانشجویان حقوق دانشگاه پیام نور) توضیحات:جزوه درسی عربی ( ویژه رشته حقوق ) در قالب فایل pdf و در حجم 14 صفحه به همراه سوالات جامع پیشنهادی با پاسخ های تشریحی و نمونه سوالات ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخ نامه کلیدی مناسب برای مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
حقوق

گزارش کارآموزی وکالت در دادگاه عمومی

گزارش کارآموزی وکالت در دادگاه عمومی بخشی از مقدمه:در مورد هر دادخواست پس از الصاق تمبر قانونی و پرداخت هزینه دادرسی و ثبت در واحد رایانه توسط معاونت قضایی به یکی از شعب حقوقی ارجاع می گردد. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست تاریخ تسلیم را قید می کند مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
حقوق

بررسی تاثیر قانون مواد مخدر بر کاهش جمعیت کیفری

بررسی تاثیر قانون مواد مخدر بر کاهش جمعیت کیفری چکیده:بررسی راهکارهای پیشگیری و کاهش قانونی جمعیت کیفری زندان می باشد، بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور و قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
حقوق

بررسی چالش های پیشگیری وضعی جرم

بررسی چالش های پیشگیری وضعی جرم چکیده:یکی از شیوه‌های پیشگیری از بزهکاری، پیشگیری وضعی است که با ایجاد تغییر در محیط فیزیکی و شیوه های نظارت و کنترل، در صدد کاهش آمار جرم است. راهبردهای این شیوه، بخشی بر تغییرات محیطی، بخشی بر کنترل بزهکاران و بخشی دیگر نیز بر مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل