پاورپوینت سیمای خوبان بخشی از متن:سال ها آرزو داشت در مزرعه ی امام کاظم (علیه السّلام) مشغول به کار شود؛ او می دانست که آن حضرت درآمد کشاورزی خود را در اختیار فقیران قرار می دهد.هنگام ناهار، سفره ی بزرگی پهن شد و همه ی کارگران دور آن نشستند، امّا کسی دست به غذا نمیبرد. […]