دندانپزشکی

جزوه رادیوگرافی دندان

جزوه رادیوگرافی دندان توضیحات: جزوه تخصصی رادیوگرافی دندان شامل آناتومی دندان ها، فرمول های دندانی و تکنیک های رادیوگرافی، در قالب فایل pdf و در حجم 53 صفحه، همراه با تصاویر و توضیحات کامل. بخشی از متن: روش تصویربرداری بایت وینگ: نام دیگر آن پروگزیمال می باشد. این تکنیک تنها برای بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
دندانپزشکی

بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein، فيبرينوژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد

بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein، فيبرينوژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد چكيده:زمينه: طي چند دهة اخير به اهميت بيماري‌هاي پريودنتال به عنوان عفونتي مزمن با تاثيرات سيستميك بسيار پرداخته شده است. يكي از مكانيسم‌هاي مطرح در زمينة چگونگي بروز عوارض سيستميك بيماريهاي پريودنتال، ايجاد تغييرات سرولوژيك بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
دندانپزشکی

بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein، فيبرينوژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد

بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein، فيبرينوژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد چكيده:زمينه: طي چند دهة اخير به اهميت بيماري‌هاي پريودنتال به عنوان عفونتي مزمن با تاثيرات سيستميك بسيار پرداخته شده است. يكي از مكانيسم‌هاي مطرح در زمينة چگونگي بروز عوارض سيستميك بيماريهاي پريودنتال، ايجاد تغييرات سرولوژيك بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
دندانپزشکی

جزوه رادیوگرافی دندان

جزوه رادیوگرافی دندان توضیحات: جزوه تخصصی رادیوگرافی دندان شامل آناتومی دندان ها، فرمول های دندانی و تکنیک های رادیوگرافی، در قالب فایل pdf و در حجم 53 صفحه، همراه با تصاویر و توضیحات کامل. بخشی از متن: روش تصویربرداری بایت وینگ: نام دیگر آن پروگزیمال می باشد. این تکنیک تنها برای بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل