روانشناسی و علوم تربیتی

تحقیق درباره اختلال رشدی اوتیسم

تحقیق درباره اختلال رشدی اوتیسم مقدمه: دَرخودماندِگی یا اوتیسم (به انگلیسی: Autism) نوعی اختلال رشدی (از نوع روابط اجتماعی) است که با رفتارهای ارتباطی، کلامی غیر طبیعی مشخص می‌شود. علائم این اختلال تا پیش از سه سالگی بروز می‌کند و علت اصلی آن ناشناخته‌است. این اختلال در پسران شایع تر بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
روانشناسی و علوم تربیتی

تحقیق درباره اختلال رشدی اوتیسم

تحقیق درباره اختلال رشدی اوتیسم مقدمه: دَرخودماندِگی یا اوتیسم (به انگلیسی: Autism) نوعی اختلال رشدی (از نوع روابط اجتماعی) است که با رفتارهای ارتباطی، کلامی غیر طبیعی مشخص می‌شود. علائم این اختلال تا پیش از سه سالگی بروز می‌کند و علت اصلی آن ناشناخته‌است. این اختلال در پسران شایع تر بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
روانشناسی و علوم تربیتی

تحقیق اختلال دوقطبی

تحقیق اختلال دوقطبی مقدمه: اختلال دوقطبی (به انگلیسی: Bipolar disorder) (یا شیدایی – افسردگی‌) نوعی اختلال خلقی و یک بیماری روانی است. افراد مبتلا به این بیماری دچار تغییرات شدید خلق می‌شوند. اختلال دو قطبی به صورت معمول در آخر دوره نوجوانی یا اوائل دوره بزرگسالی تظاهر پیدا می‌کند. این بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
روانشناسی و علوم تربیتی

اثربخشی درمان گروهی به شیوه مثبت گرا در کاهش اضطراب اجتماعی دانشجو

اثربخشی درمان گروهی به شیوه مثبت گرا در کاهش اضطراب اجتماعی دانشجو چکیده: اختلال اضطراب اجتماعی شایع ترین اختلال اضطرابی در دوران کودکی و نوجوانی و به خصوص در میان دانشجویان است. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی اثربخشی درمان گروهی به شیوه مثبت گرا بر کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان است.روش بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل