روانشناسی و علوم تربیتی

بررسي ميزان ارتباط سوالات آزمون پاياني درس جغرافيا پايه اول و دوم راهنمايي با اهداف و محتوي كتاب سال

بررسي ميزان ارتباط سوالات آزمون پاياني درس جغرافيا پايه اول و دوم راهنمايي با اهداف و محتوي كتاب سال مقدمه:امروزه بر اثر پيشرفت سريع علوم و تكنولوژي، مفهوم آموزش و پرورش به كلي دگرگون شده و علماي علوم تربيتي معتقدند كه آموزش و پرورش مشتمل بر سه مرحله اساسي، شامل مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
روانشناسی و علوم تربیتی

بررسی روابط بين والدين و فرزندان و تأثير آن در تربيت

بررسی روابط بين والدين و فرزندان و تأثير آن در تربيت مقدمه:تقديم اين تحقيقات به آن معلمان و مربيان و اساتيدي كه شغل مقدس تدريس را با همه مشكلات و زحماتش و با توجه به تأثير والاي اين وظيفه بزرگ اجتماعي، و با رضايت تمام پذيرفته‌اندو ميدانند كه اگر امروز مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
روانشناسی و علوم تربیتی

بررسی آثار استحاله و تغيير فرهنگي در جوانان

بررسی آثار استحاله و تغيير فرهنگي در جوانان بخشی از متن:به نظر مي رسد كه اكنون بخش قابل توجهي از مردم يزد، خاصه جوانان يزدي، از فرهنگ اصيل سنتي خود فاصله گرفته و به سمت و سوي فرهنگ غربي، يعني آنچه كه مي توان به «شبه مدرنيسم» تعبير كرد،‌گرايش پيدا مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
روانشناسی و علوم تربیتی

بررسی اهميت مطالعه كردن در تعليم و تربيت

بررسی اهميت مطالعه كردن در تعليم و تربيت چکیده:علاقه به مطالعه که امری فطری و درونی است کم و بیش در تمام کودکان با هر موقعیت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی خانواده وجود دارد و باید آن را در جهت مثبت و متناسب با نیازها و رغبتهای هر فرد هدایت مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
روانشناسی و علوم تربیتی

بررسی شکست تحصیلی و خسارت های ناشی از آن

بررسی شکست تحصیلی و خسارت های ناشی از آن مقدمه:شکست  تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن یکی از نقایص آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم، و از آن جمله کشور ایران است.کودکان ما  ارزشمندترین سرمایه جامعه، ظریف ترین و گرانبهاترین هدیه ای هستند که خداوند به عنوان امانت به ما مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
روانشناسی و علوم تربیتی

بررسي تاثير جو عاطفي خانواده بر اعتماد به نفس فرزندان

بررسي تاثير جو عاطفي خانواده بر اعتماد به نفس فرزندان چكيده: در پژوهش حاضر با عنوان: بررسي  تاثير جو عاطفي خانواده براعتماد به نفس فرزندان (دختران  و پسران 19-13 سال شهر تهران) تست استاندارد عزت نفس كوير اسميت بر 50 دختر و 50 پسر اجرا شد، و با استفاده از مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
روانشناسی و علوم تربیتی

بررسی مسائل و مشکلات آموزشی مدرسه دخترانه نابینایان

بررسی مسائل و مشکلات آموزشی مدرسه دخترانه نابینایان مقدمه:متأسفانه در کشورهای جهان سوم که سلطه سالها استعمار و استثمار آنان را از قافله پیشرفت تمدن عقب نگاهداشته درصد نابینایان بعلت فقدان بهداشت عمومی، سوء تغذیه، عدم رعایت مسائل ایمنی در کار، بی اطلاعی از مسائل بهداشتی چشم و غیره. بسیار مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل