صنایع شیمیایی

بررسی مالی احداث شرکت تولید کننده وايتكس

بررسی مالی احداث شرکت تولید کننده وايتكس مقدمه:پروژه حاضر در خصوص احداث كارخانه توليد مايع سفيد كننده با نام وايتكس است. اين واحد توليدي تك محصولي مي باشد و تنها به توليد مايع سفيد كننده مي پردازد. اين واحد توليدي داراي دو مركز هزينه كلي مي باشد كه عبارتند از: بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
صنایع شیمیایی

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اتانول (الکل طبی)

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اتانول (الکل طبی) خلاصه طرح:در این طرح به بررسی تولید اتانول (الکل طبی) پرداخته شده است، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است، این طرح شامل چهار فصل میباشد، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه، بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
صنایع شیمیایی

پروژه کارآفرینی تولید صابون بهداشتی

پروژه کارآفرینی تولید صابون بهداشتی خلاصه طرح:در این طرح به بررسی تولید صابون بهداشتی پرداخته شده است، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است، این طرح شامل چهار فصل میباشد، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه، تاریخچه، مجوز های بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
صنایع شیمیایی

پروژه کارآفرینی تولید ضد یخ

پروژه کارآفرینی تولید ضد یخ خلاصه طرح:در این طرح به بررسی تولید ضد یخ پرداخته شده است، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است، این طرح شامل چهار فصل میباشد، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه، تاریخچه، مجوز های بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل