طب کار و ایمنی

پاورپوینت ایمنی در اداره ها

پاورپوینت ایمنی در اداره ها بخشی از متن:هر ساله 6 ميليون حادثه شغلي داريم.هر ساله 500  هزار كارگر بر اثر خواب الودگي، لغزيدن يا سقوط صدمه مي بينند.40 هزار حادثه در ادارات به دليل نبود وقت كافي براي كار اتفاق مي افتد.تغيير شيوه كار و رفع خطرات محل كار از بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
طب کار و ایمنی

پاورپوینت ایمنی در اداره ها

پاورپوینت ایمنی در اداره ها بخشی از متن:هر ساله 6 ميليون حادثه شغلي داريم.هر ساله 500  هزار كارگر بر اثر خواب الودگي، لغزيدن يا سقوط صدمه مي بينند.40 هزار حادثه در ادارات به دليل نبود وقت كافي براي كار اتفاق مي افتد.تغيير شيوه كار و رفع خطرات محل كار از بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
طب کار و ایمنی

گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای در شرکت زامیاد

گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای در شرکت زامیاد بخشی از متن:این شرکت در سال 1342 تاسیس شده است و فعالیتهای آن شامل : ساخت و مونتاژ خوردهای بنزینی و گازوئیلی مطابق با استانداردهای بین المللی است این کارخانه در ابتدا شامل شرکتهای زر، که تولید کننده فنرهای صفحه ای و بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
طب کار و ایمنی

گزارش کارآموزی بهداشت حرفه اي در كارخانه داروپخش

گزارش کارآموزی بهداشت حرفه اي در كارخانه داروپخش مقدمه: انسان از آغاز آفرينش به منظور استمرار حيات، به كار و كوشش مجبور بوده و در اين راه سختي هاي بسياري را متحمل شده است. امروزه به علت رشد روز افزون جمعيت و مصرف بيش از اندازه و بر پايي صنايع بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل