علوم تربیتی

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برای ارتقاء کیفیت زندگی دانشجویان افسرده غیربالینی

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برای ارتقاء کیفیت زندگی دانشجویان افسرده غیربالینی دانلود تحقیق اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برای ارتقاء کیفیت زندگی دانشجویان افسرده غیربالینی در قالب ورد شامل 116 صفحه آماده چاپ فهرست مطالب :چکیدهفصل اولفصل دومفصل سومفصل چهارمفصل پنجممنابعپیوست ها قسمتی از متن بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
علوم تربیتی

بررسی مراحل شكل‏گیری هویت دینی كودكان و نوجوانان

انسان برای رسیدن به كمال و قرب به حق آفریده شده است خداوند نیز پیامبران و اولیای الهی را با برنامه جامع سعادت به میان انسان‏ها فرستاد تا با پیروی از آن بزرگواران به سعادت حقیقی دست یابند

توسط نیک جذب، قبل