علوم نظامی

آشنایی با تاریخ جنگ تحمیلی

آشنایی با تاریخ جنگ تحمیلی بخشی از متن:ایران پس از عملیات رمضان، به دلیل تغییر اوضاع سیاسی- نظامی، گزینه دیگری جز ادامه جنگ و کسب پیروزی نظامی نداشت. آشنایی با جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نتیجه عملیات رمضان ایران را در موقعیت دشواری قرار داد؛ زیرا برتری سیاسی- نظامی و بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
علوم نظامی

بررسي جرايم مهم شهرستان كهگيلويه

بررسي جرايم مهم شهرستان كهگيلويه چكيده:مسلماً هر تحقيقي به دنبال هدف خاصي مي‌باشد ما در اين تحقيق به بررسي جرايم شهرستان كهگيلويه در سال 1387 مي‌پردازيم تا بتوانيم براساس آمار موجود و جرايم موجود به دنبال علل و عوامل موجود آورنده آن جرمها باشيم تا از آن جرايم پيشگيري كنيم بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
علوم نظامی

گزارش كارآموزي در راهنمايي و رانندگي (راهور) ناجا

گزارش كارآموزي در راهنمايي و رانندگي (راهور) ناجا بخشی از متن:همه ساله در بسياري از کشورهاي جهان انسانهاي زيادي در ترافيک جان مي بازند.گرچه تصادف هاي رانندگي همواره ميتوانند علتهاي گوناگوني چون خرابي سيستم ترمز ، فرسوده بودن ماشين ، کم نور بودن چراغها و …. داشته باشند، ولي در بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
علوم نظامی

آشنایی با تاریخ جنگ تحمیلی

آشنایی با تاریخ جنگ تحمیلی بخشی از متن:ایران پس از عملیات رمضان، به دلیل تغییر اوضاع سیاسی- نظامی، گزینه دیگری جز ادامه جنگ و کسب پیروزی نظامی نداشت. آشنایی با جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نتیجه عملیات رمضان ایران را در موقعیت دشواری قرار داد؛ زیرا برتری سیاسی- نظامی و بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل