فلسفه و منطق

تحقیق در مورد سقراط ، افلاطون و ارسطو

تحقیق در مورد سقراط ، افلاطون و ارسطو قسمتی از متن اصلی: گفته اند سقراط فلسفه را از آسمان به زمين آورد يعني ادعاي معرفت را كوچك كرده جويندگان را متنبه ساخت كه از آسمان فرود آيند يعني بلند پروازي را رها نموده به خود بايد فرو رفت و تكليف بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
فلسفه و منطق

تحقیق در مورد سقراط ، افلاطون و ارسطو

تحقیق در مورد سقراط ، افلاطون و ارسطو قسمتی از متن اصلی: گفته اند سقراط فلسفه را از آسمان به زمين آورد يعني ادعاي معرفت را كوچك كرده جويندگان را متنبه ساخت كه از آسمان فرود آيند يعني بلند پروازي را رها نموده به خود بايد فرو رفت و تكليف بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
فلسفه و منطق

تحقیق مکتب اپیکوریان

تحقیق مکتب اپیکوریان مقدمه:«فلسفه اپيكور  شايد والاترين انديشه اي است كه تاكنون به ذهن آدمي خطور كرده است.»با روي كار آمدن اسكندر، روزگار آزادي و استقلال دولتشهر يوناني به سر آمد. اسكندر خواهان رسيدن به يك امپراتوري بزرگ بود و نه يك دولت شهر و اين امر بر فضاي فكري بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
فلسفه و منطق

مبانی فلسفی علامه طباطبائی در تفسیر المیزان

مبانی فلسفی علامه طباطبائی در تفسیر المیزان بخشی از پيشگفتار:فرزانگاني که در زندگی، مشعلی از دانش فرا راه انسان‌ها افروخته‌اند، حق عظیمی بر بشریت و حق سپاس و ستایش و قدردانی بر ما دارند. اگر بتوانیم قدرشناس و حق گزار آنان باشیم، گام کوچکی در راه ادای تکلیف انسانی و بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل