مواد و متالورژی

مطالعه تطبیقی پارامترهای حفاظتی پرتو برای شیشه های بیسموت- بورات

مطالعه تطبیقی پارامترهای حفاظتی پرتو برای شیشه های بیسموت- بورات توضیحات:مقاله ترجمه شده مطالعه تطبیقی پارامترهای حفاظتی پرتو برای شیشه های بیسموت- بورات، در قالب فایل word و در حجم 10 صفحه، بهمراه مقاله انگلیسی زبان اصلی مربوط به سال 2016. عنوان اصلی مقاله: Comparative Study of Radiation Shielding Parameters مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل