هنر و گرافیک

تحقیق بررسی سبک در محتوا

تحقیق بررسی سبک در محتوا مقدمه:مختصري از زندگي سزان ازآنجا كه چرا سزان نقاشي را شروع كرد و به او چه لقب هايي دادند يكي از لقب هاي او پل بود و در كتاب معني هنر يكي از هنرمندان قرن بيستم اين لقب را به او داد.ب و سزان نقاشي بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
هنر و گرافیک

تحقیق بررسی سبک در محتوا

تحقیق بررسی سبک در محتوا مقدمه:مختصري از زندگي سزان ازآنجا كه چرا سزان نقاشي را شروع كرد و به او چه لقب هايي دادند يكي از لقب هاي او پل بود و در كتاب معني هنر يكي از هنرمندان قرن بيستم اين لقب را به او داد.ب و سزان نقاشي بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
هنر و گرافیک

بررسی اقتصاد و تبلیغ در سینما

بررسی اقتصاد و تبلیغ در سینما بخشی از متن: اقتصاد هر کشور را باید یک کل به هم پیوسته دانست. به عبارتی برای اینکه یک کشور اقتصاد پویایی داشته باشد، باید در تمام بخش ها و زیربخشها با رشد و شکوفایی روبرو شود. به نظر می رسد که حوزه های بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
هنر و گرافیک

تاريخچه و بررسی هنر تصوير سازي در ايران و جهان

تاريخچه و بررسی هنر تصوير سازي در ايران و جهان بخشی از متن:تصويرسازي در طول تاريخ چيزي جز روايت گري تصويري يا داستان پردازي تصويري نبوده است. اما شروع داستان سرايي به صورت مكتوب خود با آغاز تمدن هاي اسطوره اي وپيدايش اشكال خطوط نوشتاري (كه قديميترين آنها خطوط تصويري بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل