هنر و گرافیک

بررسی زمان و حركت در آثار تجسمي

بررسی زمان و حركت در آثار تجسمي بخشی از متن:درك و خلاقيت تصويري يا فقدان آن، در كيفيت هنرهاي تجسمي و آثار تصويري و حجمي، عامل فوق العاده مؤثري است كه هنرمند مي تواند براي خلق اثر خويش آن ار به كار گيرد و بي ترديد در صورت پختگي هنرمند مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
هنر و گرافیک

بررسی معناي واقعي هنر و هنرمند

بررسی معناي واقعي هنر و هنرمند بخشی از متن:با گذر از مكتب ها و سبك هاي  فكري فرهنگي و با همة تعاريفي كه متفكران و فيلسوفان از هنر و عوالم هنري كرده اند: هنر، شايد به دليل بازگشت اش به حس انساني و شايد به خاطر تكيه اش بر شهود مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
هنر و گرافیک

بررسی معناي هنر از نظر نظام هاي فكري و جهان بيني‌ هاي مختلف

بررسی معناي هنر از نظر نظام هاي فكري و جهان بيني‌ هاي مختلف بخشی از متن:معناي هنر و تعريف آن با روش‌هاي گوناگون و از نظر نظام‌ هاي فكري و جهان‌ بيني‌ هاي مختلف مورد پژوهش و بررسي واقع شده و مطالب زيادي در اين زمينه موجود است. فلاسفه، زيبائي مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
هنر و گرافیک

بررسی فنون تصوير برداري

بررسی فنون تصوير برداري مقدمه:آنان كه سوداي حرفة فيلمبرداري سينمايي را در سر مي پرورانند بزودي در مي يابند كه راه آساني را انتخاب نكرده اند.موفقيت در حرفه اي فيلمبرداري مستلزم داشتن اطلاعات كافي دربارة مباني علمي اصولي فيلمبرداري و چگونگي كاربرد اين اصول است و اينگونه اطلاعات البته آسان مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
هنر و گرافیک

بررسی اصول نقاشي و نگارگری ايراني

بررسی اصول نقاشي و نگارگری ايراني بخشی از متن:در بررسي آثار نقاشي، با ديد مادي كيفيت نور است كه سايه و تنوعات آن را در كار هر نقاش به وجود مي آورد حا ل آن كه در «نگارگري» ايراني مفهوم نور به كلي تغيير مي كند، به همين دليل تقريباً مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
هنر و گرافیک

بررسی عناصر بصري در گرافيك

بررسی عناصر بصري در گرافيك بخشی از متن:انسان خلاق يا هنرمند دائماً مي كوشد تا سيماهاي بديع و چهره اي فرار جهان و طبيعت بي پايان را كه دقت و توجه و علاقه او را بيدار كرده ، جاودان سازد و به وسيله خطوط و الوان يا اشكال و عناصر مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
هنر و گرافیک

بررسی تركيب بندي و فام هاي رنگي مطابق با آنها در آثار نگارگري ايراني- اسلامي

بررسی تركيب بندي و فام هاي رنگي مطابق با آنها در آثار نگارگري ايراني- اسلامي چكيده: در همة هنرها و از جمله در نگارگري، پرداختن به تركيب‌بندي در جهت حفظ تناسبات و همچنين وحدت اثر هميشه مورد توجه بوده است. در اين راستا و براي ايجاد تركيب‌بندي خوب و تكامل مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
هنر و گرافیک

بررسی هنر اصيل ايراني سفالگري و نقوش روي سفال

بررسی هنر اصيل ايراني سفالگري و نقوش روي سفال مقدمه:موقعيت جغرافيايي ايران بگونه اي است كه همواره مورد سكونت انسانها از هزاران سال پيش از تاريخ قرار گرفته است. نجد ايران مثلثي است بين دو فرورفتگي خليج فارس در جنوب و درياي خزر در شمال. كوههاي مغرب يا سلسله زاگراس مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
هنر و گرافیک

چهره پردازي و صحنه آرايي از ديدگاه هنر گرافيك در شاهنامه (هفت خوان رستم)‌

چهره پردازي و صحنه آرايي از ديدگاه هنر گرافيك در شاهنامه (هفت خوان رستم)‌ چكيده:اولين مسئله در اين رساله، به بررسي شخصيت رستم و جايگاه او در تفكر اساطيري ايراني و بويژه نقش او در «شاهنامه» اختصاص دارد. در ضمن، پيشينه خاندان سام و نريمان و رستم دستان (چنانچه حكيم مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
هنر و گرافیک

بررسی كاربردهاي گرافيك در توليد و پخش خبر تلويزيون

بررسی كاربردهاي گرافيك در توليد و پخش خبر تلويزيون چکیده:در عصری زندگی می کنیم که سرعت و تخصص دو شاخص مهم آن است. ریزشدن و خرد شدن تخصص‌های کلان و روزآمد شدن یافته و بافته‌‌های این روزگار دور از انتظار نیست.گاه این تخصص ها چنان هستند که اصلاً به حساب مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل