ژنتیک

پاورپوینت (اسلاید) Riboswitch

پاورپوینت (اسلاید) Riboswitch توضیحات: پاورپوینت ارائه کلاسی با موضوع Riboswitch، در حجم 30 اسلاید، به زبان انگلیسی و همراه با تصاویر. بخشی از متن: Riboswitches are a type of autonomous noncoding RNA that regulate gene expression by switching from one structural conformation to another on ligand binding. Riboswitches are folded RNA مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
ژنتیک

پاورپوینت تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها

پاورپوینت تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها توضیحات: پاورپوینت کتاب A molecular Approach با عنوان تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها (Regulation of Gene Expression in Eukaryotes) تالیف: Peter J. Russell، در حجم 55 اسلاید، همراه با تصاویر، به زبان انگلیسی. بخشی از متن: It was once believed that eukaryotes do not مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
ژنتیک

پاورپوینت فناوری نمایش فاژی

پاورپوینت فناوری نمایش فاژی توضیحات: پاورپوینت فناوری نمایش فاژی، در حجم 68 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل. بخشی از متن: مهمترین ویژگی فناوری نمایش فاژی پیوستگی بین ژنوتیپ با فنوتیپ است. به همین دلیل این تکنولوژی به عنوان یک روش نیرومند برای جداسازی محصولات ژنی عملکردی همچون آنتی مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
ژنتیک

پاورپوینت (اسلاید) کاریوتایپ

پاورپوینت (اسلاید) کاریوتایپ توضیحات: پاورپوینت ارائه کلاسی درمورد کاریوتایپ، در حجم 36 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل. بخشی از متن: کاریوتایپ؛ نام تصویر نهایی از کروموزوم هاست، که در آن کروموزوم ها به شکل دوتایی double از بزرگ به کوچک مرتب می شوند. به طوری که بزرگترین کروموزوم مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
ژنتیک

بی ثباتی کروموزوم (Chromosome Instability)

بی ثباتی کروموزوم (Chromosome Instability) توضیحات: پاورپوینت ارائه کلاسی رشته ژنتیک با موضوع بی ثباتی کروموزوم (Chromosome Instability)، در حجم 30 اسلاید، همراه با تصاویر، به زبان انگلیسی.   بخشی از متن: Two levels of genetic instability have recently been characterized in human cancers: subtle sequence changes observed at the nucleotide مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
ژنتیک

پاورپوینت ژنومیک (Genomics)

پاورپوینت ژنومیک (Genomics) توضیحات: پاورپوینت انگلیسی با موضوع ژنومیک (Genomics)، در حجم 35 اسلاید، همراه با تصاویر.   بخشی از متن: Genomics involve genome sequence, genome organization, genome function and genome evolution. فهرست مطالب: Genome mapping RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) SSLP (Simple Sequence Length Polymorphism) VNTR

توسط نیک جذب، قبل
ژنتیک

پاورپوینت (اسلاید) Genetics of Cancer

پاورپوینت (اسلاید) Genetics of Cancer توضیحات: پاورپوینت ارائه کلاسی به زبان انگلیسی با عنوان Genetics of Cancer تالیف: Peter J. Russell، در حجم 66 اسلاید، همراه با تصاویر. بخشی از متن: Three classes of genes are mutated frequently in cancer: a. Proto-oncogenes, whose products normally stimulate cell proliferation. b. Tumor suppressor genes, مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
ژنتیک

پاورپوینت بیوتکنولوژی (Biotechnology)

پاورپوینت بیوتکنولوژی (Biotechnology) توضیحات: پاورپوینت ارائه کلاسی با موضوع بیوتکنولوژی، در حجم 124 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل. فهرست مطالب: بررسی ماهیت بیوتکنولوژی فن آوری DNA بازتولید شده فن آوری Bioprocess / fermentation فن آوری آنزیم تولید سوخت زیستی

توسط نیک جذب، قبل