ژنتیک

پاورپوینت (اسلاید) کاریوتایپ

پاورپوینت (اسلاید) کاریوتایپ توضیحات: پاورپوینت ارائه کلاسی درمورد کاریوتایپ، در حجم 36 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل. بخشی از متن: کاریوتایپ؛ نام تصویر نهایی از کروموزوم هاست، که در آن کروموزوم ها به شکل دوتایی double از بزرگ به کوچک مرتب می شوند. به طوری که بزرگترین کروموزوم بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
ژنتیک

بی ثباتی کروموزوم (Chromosome Instability)

بی ثباتی کروموزوم (Chromosome Instability) توضیحات: پاورپوینت ارائه کلاسی رشته ژنتیک با موضوع بی ثباتی کروموزوم (Chromosome Instability)، در حجم 30 اسلاید، همراه با تصاویر، به زبان انگلیسی.   بخشی از متن: Two levels of genetic instability have recently been characterized in human cancers: subtle sequence changes observed at the nucleotide بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
ژنتیک

پاورپوینت ژنومیک (Genomics)

پاورپوینت ژنومیک (Genomics) توضیحات: پاورپوینت انگلیسی با موضوع ژنومیک (Genomics)، در حجم 35 اسلاید، همراه با تصاویر.   بخشی از متن: Genomics involve genome sequence, genome organization, genome function and genome evolution. فهرست مطالب: Genome mapping RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) SSLP (Simple Sequence Length Polymorphism) VNTR

توسط نیک جذب، قبل
ژنتیک

پاورپوینت (اسلاید) Genetics of Cancer

پاورپوینت (اسلاید) Genetics of Cancer توضیحات: پاورپوینت ارائه کلاسی به زبان انگلیسی با عنوان Genetics of Cancer تالیف: Peter J. Russell، در حجم 66 اسلاید، همراه با تصاویر. بخشی از متن: Three classes of genes are mutated frequently in cancer: a. Proto-oncogenes, whose products normally stimulate cell proliferation. b. Tumor suppressor genes, بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل