کنکور

جزوه ادبیات کنکور در 10 روز

جزوه ادبیات کنکور در 10 روز توضیحات: جزوه ادبیات کنکور در 10 روز، در قالب فایل pdf و در حجم 153 صفحه. پنج گنج ادبیات کنکورکه شامل: (تاریخ ادبیات)-(آرایه های ادبی)-(قرابت معنایی)-(واژگان واملا) و(زبان فارسی) می باشد برای شما فراهم کرده ایم جزئیات جزوه ادبیات در ۱۰ روز: از ویژگی مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
کنکور

برنامه آزمون 8/19 قلم چی

برنامه آزمون 8/19 قلم چی توضیحات: برنامه آزمون 8/19 قلم چی، در قالب فایل pdf و در حجم 2 صفحه.  این برنامه توسط دبیر با سابقه و مجرب آموزش و پرورش با مشاوره دانشجویان پزشکی برای دانش آموزان فارغ التحصیل رشته تجربی طراحی شده است .البته دانش آموزان پیش نیز مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل