Flash

سورس شبیه سازی بازی تیراندازی به آدم برفی با ماکرومدیا فلش

سورس شبیه سازی بازی تیراندازی به آدم برفی با ماکرومدیا فلش توضیحات:این سورس شبیه سازی بازی تیراندازی به آدم برفی با نرم افزار ماکرومدیا فلش است که شما میتوانید از آن به عنوان پروژه خود در دانشگاه و یا مدرسه استفاده کنید زیرا این پروژه در عین سادگی بسیار عالی بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
Flash

سورس شبیه سازی بازی کشتن مگس با مگس کش با ماکرومدیا فلش

سورس شبیه سازی بازی کشتن مگس با مگس کش با ماکرومدیا فلش توضیحات:این سورس شبیه سازی بازی کشتن مگس با ماکرومدیا فلش است که شما میتوانید از آن به عنوان پروژه خود استفاده کنید.این پروژه دارای ویژگی های زیر می باشد:1- پخش صدا هنگام کلیک کردن یا همون با مگس بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
Flash

سورس انیمیشن با ماکرومدیا فلش

سورس انیمیشن با ماکرومدیا فلش توضیحات:این یک انیمیشن چند دقیقه ای می باشد که با نرم افزار ماکرومدیا فلش ساخته شده است و داستان جالبی هم دارد.این سورس انیمیشن است و شما می توانید خودتون تغییر و تحولی در آن ایجاد کنید و یک داستان جدید برای آن بسازید.این اینمیشن بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
Flash

سورس شبیه سازی بازی تیراندازی به آدم برفی با ماکرومدیا فلش

سورس شبیه سازی بازی تیراندازی به آدم برفی با ماکرومدیا فلش توضیحات:این سورس شبیه سازی بازی تیراندازی به آدم برفی با نرم افزار ماکرومدیا فلش است که شما میتوانید از آن به عنوان پروژه خود در دانشگاه و یا مدرسه استفاده کنید زیرا این پروژه در عین سادگی بسیار عالی بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل