حسابداری

انتشار شیوه های حسابداری مدیریت در شرکت های تولیدی ایران

انتشار شیوه های حسابداری مدیریت در شرکت های تولیدی ایران توضیحات:مقاله ترجمه شده انتشار شیوه های حسابداری مدیریت در شرکت های تولیدی ایران، در قالب فایل pdf و در 26 صفحه، همراه با فایل pdf مقاله انگلیسی مربوط به سال 2015. عنوان اصلی مقاله: The Diffusion of Management Accounting Practices مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
حسابداری

مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار متن باز

مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار متن باز توضیحات:مقاله ترجمه شده مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار open-source، در قالب فایل pdf و در حجم 26 صفحه، همراه با فایل pdf مقاله انگلیسی مربوط به سال 2014. عنوان اصلی مقاله: مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
حسابداری

برآورد نقش سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در ارائه اطلاعات مدیران

برآورد نقش سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در ارائه اطلاعات مدیران توضیحات:مقاله ترجمه شده برآورد نقش سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در ارائه اطلاعات مورد نیاز مدیران، در قالب فایل pdf و در حجم 17 صفحه، به همراه اصل مقاله انگلیسی چاپ شده در سال 2013. عنوان اصلی مقاله: Estimate Role of Accounting Information مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
مدیریت

ترجمه مقاله روش شناسی مشارکتی برای مدیریت دانش ضمنی

ترجمه مقاله روش شناسی مشارکتی برای مدیریت دانش ضمنی توضیحات:مقاله ترجمه شده روش شناسی مشارکتی برای مدیریت دانش ضمنی: کاربرد آن در تحقیقات علمی، در قالب فایل pdf و در حجم 15 صفحه، همراه با فایل pdf مقاله انگلیسی مربوط به سال 2016. عنوان انگلیسی مقاله: A collaborative methodology for مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
حسابداری

چگونه مسن شدن بر تصمیم گیری مالی تاثیر می گذارد؟

چگونه مسن شدن بر تصمیم گیری مالی تاثیر می گذارد؟ توضیحات: مقاله ترجمه شده چگونه مسن شدن بر تصمیم گیری مالی تاثیر می گذارد؟ در قالب فایل pdf و در 9 صفحه. عنوان اصلی مقاله: HOW DOES AGING AFFECT FINANCIAL DECISION MAKING? بخشی از متن ترجمه:با تغییر مزایای تعریف شده مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
مدیریت

درك شيوه كار مديريت اسلامي بين مديران مسلمان در مالزي

درك شيوه كار مديريت اسلامي بين مديران مسلمان در مالزي توضیحات:مقاله ترجمه شده درك شيوه كار مديريت اسلامي بين مديران مسلمان در مالزي، در قالب فایل Word و در حجم 16 صفحه، به همراه فایل pdf مقاله انگلیسی زبان اصلی چاپ شده در سال 2014. عنوان اصلی مقاله: The Understanding مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
مدیریت

مدیریت پورتفولیو مشتری برای بهبود مدیریت روابط مشتری

مدیریت پورتفولیو مشتری برای بهبود مدیریت روابط مشتری توضیحات:مقاله ترجمه شده مدیریت پورتفولیو مشتری برای بهبود مدیریت روابط مشتری: آیا شما مشتری، پلاتینی، طلایی، نقرهای یا برنزی هستید؟، در قالب فایل pdf و در حجم 18 صفحه، همراه با فایل مقاله انگلیسی زبان اصلی مربوط به سال 2016. عنوان اصلی مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
عمران

مطالعات آزمایشگاهی و عددی روی دیوار برشی کامپوزیت با پنل بتن سبک

مطالعات آزمایشگاهی و عددی روی دیوار برشی کامپوزیت با پنل بتن سبک توضیحات:مقاله ترجمه شده مطالعات آزمایشگاهی و عددی روی دیوار برشی کامپوزیت با پنل بتن سبک با بارگذاری چرخه ای، در قالب فایل Word و در حجم 22 صفحه، همراه با فایل pdf مقاله انگلیسی مربوطه، چاپ شده در مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
مدیریت

هماهنگی عملیات، بازاریابی و استراتژی های رقابتی برای بالا بردن عملکرد

هماهنگی عملیات، بازاریابی و استراتژی های رقابتی برای بالا بردن عملکرد توضیحات:مقاله ترجمه شده هماهنگی عملیات، بازاریابی و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد (مطالعه تجربی در صنعت بانکداری)، در قالب فایل Word و در حجم 22 صفحه، به همراه اصل مقاله انگلیسی مربوط به سال 2016. عنوان مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
مدیریت

عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران و اثربخشی مدیریت مالی

عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران و اثربخشی مدیریت مالی توضیحات: مقاله ترجمه شده رشته مدیریت با عنوان عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران و اثربخشی مدیریت مالی، در قالب فایل word و در حجم 29 صفحه، بهمراه اصل مقاله انگلیسی. عنوان مقاله: Factors influencing administrators’ empowerment and financial management effectiveness مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل