خدماتی و آموزشی

ویدئوی آموزشی آشنایی با نرم افزار خرید(در شرکتها و سازمانها)

ویدئوی آموزشی آشنایی با نرم افزار خرید(در شرکتها و سازمانها) توضیحات: ویدئوی آموزشی آشنایی با نرم افزار خرید(در شرکتها و سازمانها) آشنایی مدیران-کارمندان -دانشجویان و کارآموزان جویای کار با مفاهیم تدارکات و کارپردازی وخرید و نحوه ارتباط آن با انبار و سیستم مالی در شرکتها و سازمانها با مشاهده این بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
برق ، الکترونیک و مخابرات

تخمین حالت در شبکه های توزیع

تخمین حالت در شبکه های توزیع دانلود پایان نامه تخمین حالت در شبکه های توزیع در قالب pdf شامل 167 صفحه آماده چاپ فهرست : پیشگفتار فصل اول : آشنایی با سیستم های توزیع فصل دوم : اتوماسیون سیستمهای توزیع فصل سوم : تخمین حالت در سیستمهای قدرت فصل چهارم بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل