عمران

تأثیر خسارت های متناوب برخواص مکانیکی سازه ی فولادی

تأثیر خسارت های متناوب برخواص مکانیکی سازه ی فولادی توضیحات: مقاله ترجمه شده با عنوان تأثیر خسارت های متناوب برخواص مکانیکی سازه ی فولادی معمولی تحت درجه حرارت های بالا، در قالب فایل word و در حجم 22 صفحه، بهمراه pdf اصل مقاله به زبان انگلیسی. عنوان اصلی مقاله: Mechanical properties مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
مدیریت

عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران و اثربخشی مدیریت مالی

عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران و اثربخشی مدیریت مالی توضیحات: مقاله ترجمه شده رشته مدیریت با عنوان عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران و اثربخشی مدیریت مالی، در قالب فایل word و در حجم 29 صفحه، بهمراه اصل مقاله انگلیسی. عنوان مقاله: Factors influencing administrators’ empowerment and financial management effectiveness مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
مدیریت

مدل شوئینگ و هانسن

مدل شوئینگ و هانسن توضیحات: مقاله ترجمه شده مدل شوئینگ و هانسن، در قالب فایل word و در حجم 10 صفحه، بهمراه pdf اصل مقاله انگلیسی.   مدلی که شوئینگ و جانسون برای امکان پذیری ابزارهای مالی معرفی کرده اند.این مدل امکان پذیری ابزارهای مالی را از سه بعد فقهی، بازار مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
مدیریت

مقاله ترجمه شده: اثرات کارایی و عملیاتی بازار،تابع HR اداری

مقاله ترجمه شده: اثرات کارایی و عملیاتی بازار،تابع HR اداری توضیحات: مقاله ترجمه شده رشته مدیریت با عنوان اثرات کارایی وعملیاتی بازار،تابع HR اداری، در قالب فایل pdf و در حجم 15 صفحه، بهمراه pdf اصل مقاله انگلیسی. عنوان لاتین مقاله: Human resource outsourcing: Market and operating performance effects of administrative HR مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
برنامه ریزی شهری

ترجمه آسفالت متخلخل

ترجمه آسفالت متخلخل توضیحات: ترجمه مقاله آسفالت متخلخل، در قالب فایل pdf و در حجم 7 صفحه، همراه با متن انگلیسی مقاله.   بخشی از ترجمه: نفوذ پذیری یا هدایت هیدرولیکی از مشخصات مهم مخلوط های آسفالتی PFC می باشد. نفوذپذیری بالای آسفالت متخلخل بسیار مهم است، چرا که یکی از مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
پرستاری

تاثیر آموزش CPR و AED بر نگرش های خود ادراکی مسئولان مراقبت های پزشکی در انجام فرایند احیاء

تاثیر آموزش CPR و AED بر نگرش های خود ادراکی مسئولان مراقبت های پزشکی در انجام فرایند احیاء توضیحات: مقاله ترجمه شده با عنوان تاثیر آموزش  CPR و AED بر نگرش های خود ادراکی مسئولان مراقبت های پزشکی در انجام فرایند احیاء، در قالب فایل pdf و در حجم 5 صفحه، مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
پرستاری

مقاله ترجمه شده: ایست قلبی خارج از بیمارستان

مقاله ترجمه شده: ایست قلبی خارج از بیمارستان توضیحات: مقاله ترجمه شده با عنوان هیپوترمی درمانی بعد از ایست قلبی خارج از بیمارستان در کودکان، در قالب فایل pdf و در حجم 11 صفحه، بهمراه اصل مقاله به زبان انگلیسی. عنوان انگلیسی مقاله: Therapeutic Hypothermia after Out-of-Hospital Cardiac Arrest in Children سال مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
زیست شناسی

مقاله ترجمه شده 2016: سلول های بنیادی

مقاله ترجمه شده 2016: سلول های بنیادی توضیحات: مقاله ترجمه شده با عنوان درمان بیماری عروق محیطی با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی، سلول های پیش ساز اندوتلیال، در قالب فایل word و در حجم 12 صفحه، بهمراه فایل pdf اصل مقاله به زبان انگلیسی. عنوان انگلیسی مقاله: Stem cell-based مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
گوناگون

بررسی رابطه بین عقاید (باورهای) کمال گرایی، خودکارآمدی و اضطراب آزمون با رفتارهای خود ناتوان سازی

بررسی رابطه بین عقاید (باورهای) کمال گرایی، خودکارآمدی و اضطراب آزمون با رفتارهای خود ناتوان سازی توضیحات: مقاله ترجمه شده با عنوان بررسی رابطه بین عقاید (باورهای) کمال گرایی، خودکارآمدی و اضطراب آزمون با رفتارهای خود ناتوان سازی، در قالب فایل word و در حجم 12 صفحه، بهمراه فایل pdf اصل مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
گوناگون

اثرات مسؤلیت اجتماعی شرکت و بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی

اثرات مسؤلیت اجتماعی شرکت و بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی توضیحات: مقاله ترجمه شده با عنوان اثرات مسؤلیت اجتماعی شرکت و بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی و مقاصد گردش مالی، در قالب فایل word و در حجم 23 صفحه، بهمراه فایل pdf اصل مقاله انگلیسی. عنوان لاتین مقاله: Effects of corporate مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل