علوم اجتماعی

پاورپوینت درس سوّم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی

پاورپوینت درس سوّم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی توضیحات: پاورپوینت آموزش درس سوّم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی با عنوان تصمیم گیری چیست ؟، در  حجم 18 اسلاید، همراه با تصاویر زیبا و جذّاب، جهت تدریس در کلاس هوشمند و همچنین استفاده دانش آموزان عزیز در منزل تهیه مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
آموزشی

پاورپوینت درس چهارم کتاب علوم پایه ششم (سفر به اعماق زمین)

پاورپوینت درس چهارم کتاب علوم پایه ششم (سفر به اعماق زمین) توضیحات: پاورپوینت درس چهارم کتاب علوم پایه ششم ابتدایی با عنوان سفر به اعماق زمین، در حجم 22 اسلاید زیبا. این فایل شامل آموزش موضوع درس ( لایه های مختلف زمین ) و جواب بخش های : گفتگو ، مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
آموزشی

پاورپوینت درس سوم کتاب علوم پایه ششم (کارخانه کاغذسازی)

پاورپوینت درس سوم کتاب علوم پایه ششم (کارخانه کاغذسازی) توضیحات: پاورپوینت درس سوم کتاب علوم پایه ششم ابتدایی با عنوان کارخانه کاغذسازی، در حجم 25 اسلاید زیبا. این فایل شامل آموزش موضوع درس : کاغذ و مراحل ساخت آن و مواد مهم مورد استفاده در کارخانه کاغذسازی به همراه جواب مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
آموزشی

پاورپوینت درس اول کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی (زنگ علوم)

پاورپوینت درس اول کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی (زنگ علوم) توضیحات: پاورپوینت درس اوّل کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی با عنوان زنگ علوم، در حجم 22 اسلاید بسیار جذّاب با تصاویر گوناگون. این فایل جهت تدریس همکاران در کلاس هوشنمد طراحی و تهیه شده است . همچنین اولیای مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
علوم اجتماعی

پاورپوینت آموزش درس هفتم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی

پاورپوینت آموزش درس هفتم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی توضیحات: پاورپوینت آموزش درس هفتم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی با عنوان طلای سیاه، تشکیل شده از 27 اسلاید زیبا و جذّاب که جهت تدریس در کلاس هوشمند توسط معلم کلاس ششم طراحی شده است. اولیای محترم نیز می مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
علوم اجتماعی

پاورپوینت درس ششم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی

پاورپوینت درس ششم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی توضیحات: پاورپوینت آموزش درس ششم ، کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی با عنوان محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف، تشکیل شده از 32 اسلاید زیبا و جذّاب، جهت تدریس در کلاس هوشمند که توسط معلم کلاس ششم طراحی شده است. مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
علوم اجتماعی

پاورپوینت درس چهارم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی

پاورپوینت درس چهارم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی توضیحات: پاورپوینت آموزش درس چهارم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی با عنوان چگونه تصمیم بگیریم ؟، تشکیل شده از 19 اسلاید زیبا و جذّاب جهت تدریس در کلاس هوشمند توسط معلم کلاس ششم طراحی شده است . اولیای محترم نیز مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
آموزشی

پاورپوینت درس 6 کتاب علوم پایه ششم ( ورزش و نیرو 1 )

پاورپوینت درس 6 کتاب علوم پایه ششم ( ورزش و نیرو 1 ) توضیحات: پاورپوینت آموزش درس ششم کتاب علوم پایه ششم ابتدایی، در حجم 21 اسلاید همراه با تصاویر جذاب. شامل آموزش موضوع درس، پاسخ به سئوالات قسمت های (فعالیت ، گفتگو، فکر کنید و علم و زندگی ، مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
علوم اجتماعی

پاورپوینت درس هشتم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی

پاورپوینت درس هشتم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی توضیحات: پاورپوینت آموزش درس هشتم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی با عنوان انرژی را بهتر مصرف کنیم، تشکیل شده از 30 اسلاید زیبا و جذّاب. این فایل جهت تدریس در کلاس هوشمند توسط معلم کلاس ششم طراحی شده است. اولیای مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
آموزشی

پاورپوینت درس پانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (انواع لباس)

پاورپوینت درس پانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (انواع لباس) توضیحات: پاورپوینت درس پانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی با عنوان انواع لباس، در حجم 22 اسلاید زیبا و جذاب. شامل موضوع درس:  – انواع لباس های مشاغل  – گروه ها و سیر تکاملی لباس و پوشش از زمان مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل