حسابداری

مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار متن باز

مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار متن باز توضیحات:مقاله ترجمه شده مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار open-source، در قالب فایل pdf و در حجم 26 صفحه، همراه با فایل pdf مقاله انگلیسی مربوط به سال 2014. عنوان اصلی مقاله: مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
مدیریت

ترجمه مقاله روش شناسی مشارکتی برای مدیریت دانش ضمنی

ترجمه مقاله روش شناسی مشارکتی برای مدیریت دانش ضمنی توضیحات:مقاله ترجمه شده روش شناسی مشارکتی برای مدیریت دانش ضمنی: کاربرد آن در تحقیقات علمی، در قالب فایل pdf و در حجم 15 صفحه، همراه با فایل pdf مقاله انگلیسی مربوط به سال 2016. عنوان انگلیسی مقاله: A collaborative methodology for مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
حسابداری

چگونه مسن شدن بر تصمیم گیری مالی تاثیر می گذارد؟

چگونه مسن شدن بر تصمیم گیری مالی تاثیر می گذارد؟ توضیحات: مقاله ترجمه شده چگونه مسن شدن بر تصمیم گیری مالی تاثیر می گذارد؟ در قالب فایل pdf و در 9 صفحه. عنوان اصلی مقاله: HOW DOES AGING AFFECT FINANCIAL DECISION MAKING? بخشی از متن ترجمه:با تغییر مزایای تعریف شده مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
مدیریت

درك شيوه كار مديريت اسلامي بين مديران مسلمان در مالزي

درك شيوه كار مديريت اسلامي بين مديران مسلمان در مالزي توضیحات:مقاله ترجمه شده درك شيوه كار مديريت اسلامي بين مديران مسلمان در مالزي، در قالب فایل Word و در حجم 16 صفحه، به همراه فایل pdf مقاله انگلیسی زبان اصلی چاپ شده در سال 2014. عنوان اصلی مقاله: The Understanding مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
مدیریت

مدیریت پورتفولیو مشتری برای بهبود مدیریت روابط مشتری

مدیریت پورتفولیو مشتری برای بهبود مدیریت روابط مشتری توضیحات:مقاله ترجمه شده مدیریت پورتفولیو مشتری برای بهبود مدیریت روابط مشتری: آیا شما مشتری، پلاتینی، طلایی، نقرهای یا برنزی هستید؟، در قالب فایل pdf و در حجم 18 صفحه، همراه با فایل مقاله انگلیسی زبان اصلی مربوط به سال 2016. عنوان اصلی مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
مدیریت

مقاله انگلیسی ارزیابی خطر کمی MINI، MIDI و MAXI Horizontal پروژه های حفاری جهت دار به همراه ترجمه فا

مقاله انگلیسی ارزیابی خطر کمی MINI، MIDI و MAXI Horizontal پروژه های حفاری جهت دار به همراه ترجمه فا دانلود مقاله انگلیسی ارزیابی خطر کمی MINI، MIDI و MAXI Horizontal پروژه های حفاری جهت داردر قالبPDF تعداد صفحه :    انگلیسی : 11               ترجمه فارسی : 31 1. مقدمههدف این کار مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
مدیریت

مقاله انگلیسی ارائه دادن یک مورد برای بکار بردن تحلیل چند متغیره درارزیابی پروژه زیر بنایی حمل و نقل

مقاله انگلیسی ارائه دادن یک مورد برای بکار بردن تحلیل چند متغیره درارزیابی پروژه زیر بنایی حمل و نقل دانلود مقاله انگلیسی ارائه دادن یک مورد برای بکار بردن تحلیل چند متغیره در ارزیابی پروژه ارزیابی پروژه زیر بنایی حمل و نقل مگادر قالب PDF تعداد صفحه :   انگلیسی : مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
مدیریت

مقاله انگلیسی بحران محل سکونت انعطاف پذیر شهری به همراه ترجمه فارسی (PDF)

مقاله انگلیسی بحران محل سکونت انعطاف پذیر شهری به همراه ترجمه فارسی (PDF) دانلود مقاله انگلیسی بحران محل سکونت انعطاف پذیر شهریدر قالب PDF شامل 68 صفحه انگلیسی و 154 صفحه ترجمه فارسی 1-1 فرضیه و سوالات تحقیقاخیرا، بحران های طبیعی با اثرات مخرب بر روی سکونت گاه های انسان مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
زیست شناسی

مقاله انگلیسی تولید شبه ماده نمو بر چه در یک جهش یافته گلدار گیاه دو پایه قلیانک latifolia به همراه

مقاله انگلیسی تولید شبه ماده نمو بر چه در یک جهش یافته گلدار گیاه دو پایه قلیانک latifolia به همراه دانلود مقاله انگلیسی تولید شبه ماده نمو بر چه در یک جهش یافته گلدار گیاه دو پایه قلیانکدر قالب PDF شامل 7 صفحه انگلیسی و 22 صفحه ترجمه فارسی خلاصهژن مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
کشاورزی و زراعت

مقاله انگلیسی تولید آمیلاز از B. amyloliqufaciens در تخمیر مستغرق با استفاده از فرآورده های فرعی صنع

مقاله انگلیسی تولید آمیلاز از B. amyloliqufaciens در تخمیر مستغرق با استفاده از فرآورده های فرعی صنع دانلود مقاله انگلیسی تولید آمیلاز از B. amyloliqufaciens در تخمیر مستغرق با استفاده از فرآورده های فرعی صنعدر قالب PDF شامل 10 صفحه انگلیسی و 20 صفحه ترجمه فارسی آنزیم ها به عنوان مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل