مدیریت

مقاله ترجمه شده: اثرات کارایی و عملیاتی بازار،تابع HR اداری

مقاله ترجمه شده: اثرات کارایی و عملیاتی بازار،تابع HR اداری توضیحات: مقاله ترجمه شده رشته مدیریت با عنوان اثرات کارایی وعملیاتی بازار،تابع HR اداری، در قالب فایل pdf و در حجم 15 صفحه، بهمراه pdf اصل مقاله انگلیسی. عنوان لاتین مقاله: Human resource outsourcing: Market and operating performance effects of administrative HR مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
مدیریت

ترجمه مقاله توسعه و حفظ فرهنگ اخلاقی شرکت : عناصر اصلی

ترجمه مقاله توسعه و حفظ فرهنگ اخلاقی شرکت : عناصر اصلی توضیحات: ترجمه مقاله توسعه و حفظ فرهنگ اخلاقی شرکت : عناصر اصلی، در قالب فایل word و در حجم 21 صفحه، همراه با pdf اصل مقاله انگلیسی. عنوان لاتین مقاله: Developing and sustaining an ethical corporate culture: The core elements مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
مدیریت

ترجمه مقاله در مورد نوآوری مدیریتی

ترجمه مقاله در مورد نوآوری مدیریتی توضیحات: ترجمه مقاله رشته مدیریت با عنوان قابلیت های پویا چگونه بر اتخاذ نوآوری های مدیریتی تاثیر می گذارند؟، در قالب فایل word و در حجم 30 صفحه، بهمراه pdf اصل مقاله به زبان انگلیسی.  عنوان اصلی مقاله: How dynamic capabilities affect adoption of management مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
گوناگون

اطلاعات رقابتی، مدیریت آگاهی و مشارکتی: موردی از شرکت های دارای تکنولوژی بالای اروپایی

اطلاعات رقابتی، مدیریت آگاهی و مشارکتی: موردی از شرکت های دارای تکنولوژی بالای اروپایی توضیحات: مقاله ترجمه شده رشته مدیریت با عنوان اطلاعات رقابتی، مدیریت آگاهی و مشارکتی: موردی از شرکت های دارای تکنولوژی بالای اروپایی، در قالب فایل word و در حجم 29 صفحه، بهمراه فایل pdf اصل مقاله انگلیسی. مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل