حسابداری

انتشار شیوه های حسابداری مدیریت در شرکت های تولیدی ایران

انتشار شیوه های حسابداری مدیریت در شرکت های تولیدی ایران توضیحات:مقاله ترجمه شده انتشار شیوه های حسابداری مدیریت در شرکت های تولیدی ایران، در قالب فایل pdf و در 26 صفحه، همراه با فایل pdf مقاله انگلیسی مربوط به سال 2015. عنوان اصلی مقاله: The Diffusion of Management Accounting Practices مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
حسابداری

مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار متن باز

مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار متن باز توضیحات:مقاله ترجمه شده مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار open-source، در قالب فایل pdf و در حجم 26 صفحه، همراه با فایل pdf مقاله انگلیسی مربوط به سال 2014. عنوان اصلی مقاله: مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
حسابداری

برآورد نقش سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در ارائه اطلاعات مدیران

برآورد نقش سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در ارائه اطلاعات مدیران توضیحات:مقاله ترجمه شده برآورد نقش سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در ارائه اطلاعات مورد نیاز مدیران، در قالب فایل pdf و در حجم 17 صفحه، به همراه اصل مقاله انگلیسی چاپ شده در سال 2013. عنوان اصلی مقاله: Estimate Role of Accounting Information مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
مدیریت

مدیریت پورتفولیو مشتری برای بهبود مدیریت روابط مشتری

مدیریت پورتفولیو مشتری برای بهبود مدیریت روابط مشتری توضیحات:مقاله ترجمه شده مدیریت پورتفولیو مشتری برای بهبود مدیریت روابط مشتری: آیا شما مشتری، پلاتینی، طلایی، نقرهای یا برنزی هستید؟، در قالب فایل pdf و در حجم 18 صفحه، همراه با فایل مقاله انگلیسی زبان اصلی مربوط به سال 2016. عنوان اصلی مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
عمران

مطالعات آزمایشگاهی و عددی روی دیوار برشی کامپوزیت با پنل بتن سبک

مطالعات آزمایشگاهی و عددی روی دیوار برشی کامپوزیت با پنل بتن سبک توضیحات:مقاله ترجمه شده مطالعات آزمایشگاهی و عددی روی دیوار برشی کامپوزیت با پنل بتن سبک با بارگذاری چرخه ای، در قالب فایل Word و در حجم 22 صفحه، همراه با فایل pdf مقاله انگلیسی مربوطه، چاپ شده در مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
مدیریت

هماهنگی عملیات، بازاریابی و استراتژی های رقابتی برای بالا بردن عملکرد

هماهنگی عملیات، بازاریابی و استراتژی های رقابتی برای بالا بردن عملکرد توضیحات:مقاله ترجمه شده هماهنگی عملیات، بازاریابی و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد (مطالعه تجربی در صنعت بانکداری)، در قالب فایل Word و در حجم 22 صفحه، به همراه اصل مقاله انگلیسی مربوط به سال 2016. عنوان مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
عمران

اثر لرزه های متوالی بر سازه های بتنی

اثر لرزه های متوالی بر سازه های بتنی توضیحات: مقاله ترجمه شده با موضوع لرزه های متوالی بر سازه های بتنی، در قالب فایل word و در حجم 43 صفحه، همراه با pdf اصل مقاله انگلیسی.   اثر لرزه های متوالی بر سازه های بتنی در مورد بارگذاری های سایکلیک بحث مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
گوناگون

بررسی رابطه بین عقاید (باورهای) کمال گرایی، خودکارآمدی و اضطراب آزمون با رفتارهای خود ناتوان سازی

بررسی رابطه بین عقاید (باورهای) کمال گرایی، خودکارآمدی و اضطراب آزمون با رفتارهای خود ناتوان سازی توضیحات: مقاله ترجمه شده با عنوان بررسی رابطه بین عقاید (باورهای) کمال گرایی، خودکارآمدی و اضطراب آزمون با رفتارهای خود ناتوان سازی، در قالب فایل word و در حجم 12 صفحه، بهمراه فایل pdf اصل مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
گوناگون

بررسی رابطه بین عقاید (باورهای) کمال گرایی، خودکارآمدی و اضطراب آزمون با رفتارهای خود ناتوان سازی

بررسی رابطه بین عقاید (باورهای) کمال گرایی، خودکارآمدی و اضطراب آزمون با رفتارهای خود ناتوان سازی توضیحات: مقاله ترجمه شده با عنوان بررسی رابطه بین عقاید (باورهای) کمال گرایی، خودکارآمدی و اضطراب آزمون با رفتارهای خود ناتوان سازی، در قالب فایل word و در حجم 12 صفحه، بهمراه فایل pdf اصل مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
مدیریت

ترجمه مقاله روش های مهندسی مالی: استراتژی مرتبط با رکود اقتصادی

ترجمه مقاله روش های مهندسی مالی: استراتژی مرتبط با رکود اقتصادی توضیحات: مقاله ترجمه شده با موضوع روش های مهندسی مالی: استراتژی مرتبط با رکود اقتصادی، در قالب فایل word و در حجم 12 صفحه، بهمراه فایل pdf اصل مقاله انگلیسی. عنوان لاتین مقاله: Methods of Financial Engineering: Strategy on Locking Periods سال چاپ: 2012 محل انتشار: مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل