علوم اجتماعی

پاورپوینت درس ششم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی

پاورپوینت درس ششم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی توضیحات: پاورپوینت آموزش درس ششم ، کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی با عنوان محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف، تشکیل شده از 32 اسلاید زیبا و جذّاب، جهت تدریس در کلاس هوشمند که توسط معلم کلاس ششم طراحی شده است. مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
علوم اجتماعی

پاورپوینت درس سوّم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی

پاورپوینت درس سوّم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی توضیحات: پاورپوینت آموزش درس سوّم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی با عنوان تصمیم گیری چیست ؟، در  حجم 18 اسلاید، همراه با تصاویر زیبا و جذّاب، جهت تدریس در کلاس هوشمند و همچنین استفاده دانش آموزان عزیز در منزل تهیه مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
آموزشی

پاورپوینت درس دوازدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (چرا فرهنگ و هنر در دوره صفویه شکوفا شد؟)

پاورپوینت درس دوازدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (چرا فرهنگ و هنر در دوره صفویه شکوفا شد؟) توضیحات: پاورپوینت درس دوازدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی با عنوان چرا فرهنگ و هنر در دوره صفویه شکوفا شد ؟، در حجم 23 اسلاید همراه با تصاویر زیبا و جذاب. شامل مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
آموزشی

پاورپوینت درس دهم مطالعات ششم ابتدایی (چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد؟)

پاورپوینت درس دهم مطالعات ششم ابتدایی (چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد؟) توضیحات: پاورپوینت درس دهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی با عنوان چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد ؟ در 23 اسلاید همراه با تصاویر گوناگون و مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
آموزشی

پاورپوینت درس سیزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (برنامه ی روزانه ی معتدل)

پاورپوینت درس سیزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (برنامه ی روزانه ی معتدل) توضیحات: پاورپوینت درس سیزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی با عنوان برنامه ی روزانه ی معتدل، در حجم 22 اسلاید همراه با تصاویر زیبا و جذاب. شامل موضوع درس: نمودار زندگی روزانه ، مفهوم وقت ، مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
آموزشی

پاورپوینت درس بیست و یکم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (استعمار چیست؟)

پاورپوینت درس بیست و یکم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (استعمار چیست؟) توضیحات: پاورپوینت درس بیست و یکم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی با عنوان استعمار چیست ؟، در 30 اسلاید همراه با تصاویر زیبا و جذاب.   شامل موضوع درس:  تعریف استعمار  دلایل پیشرفت کشورهای اروپایی  شروع استعمار مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
آموزشی

پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی توضیحات:پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی با عنوان کشور ما چگونه اداره می شود؟ در 11 اسلاید. این پاورپوینت زیبا و مستند با توجه به متن و فعالیتهای درس 10مطالعات اجتماعی کلاس پنجم ابتدایی در 11 اسلاید زیبا برای استفاده مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
آموزشی

پاورپوینت درس 14 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

پاورپوینت درس 14 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی توضیحات: پاورپوینت آموزشی درس 14 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی با عنوان زندگی نواحی مختلف زمین، در حجم 25 اسلاید.  برای استفاده در کلاس هوشمند به صورت زیبا توسط معلم پایه تهیه شده است. مباحث درس شامل:  قاره ها  اقیانوس ها  زندگی نواحی مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
آموزشی

پاورپوینت درس 13 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (حرکت های زمین)

پاورپوینت درس 13 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (حرکت های زمین) توضیحات: پاورپوینت آموزشی درس 13 مطالعات پایه پنجم ابتدایی با عنوان حرکت های زمین، در حجم 13 اسلاید، همراه با افکت های زیبا برای نمایش در کلاس های هوشمند. کاری متفاوت و جذاب برای یادگیری بهتر دانش آموزان ایران مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل
آموزشی

پاورپوینت درس 12 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

پاورپوینت درس 12 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی توضیحات: پاورپوینت آموزشی درس 12 مطالعات پایه پنجم ابتدایی با عنوان کشورهای ترکمنستان و پاکستان، در 16 زیبا، مناسب برای نمایش در کلاس های هوشمند. همچنین این پاورپوینت به صورت قابلیت نرم افزاری تهیه شده که معلم می تواند به آسانی از مرور بیشتر

توسط نیک جذب، قبل